Tag Archives: xường cám gạo

Nhân Duyên Phát Khởi Cám Gạo RUBY

Thật không khó để chúng ta nghe ở nơi này nơi kia … người ta bảo mọi điều đến với chúng ta điều do một chữ “duyên” … VÀ chữ này cũng đã ứng nghiệm với công ty chúng tôi. Nhớ lại ngày đầu công ty thành lập với sứ mệnh là chế tạo và […]