Category Archives: Quy định đổi trả

Quy định đổi – trả hàng

Chính sách đổi – trả hàng : Đối với các trường hợp sau, bạn có thể tiến hành đổi trả sản phẩm: Bột cám gạo Ruby, mặt nạ bột cám gạo Ruby không đạt chất lượng về màu sắc, mùi vị Bột cám gạo Ruby, mặt nạ bột cám gạo Ruby xuất hiện dị vật […]